Mục tiêu đào tạo

NGÀNH TÀI CHÍNH

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính ngân hàng nói chung và tài chính nói riêng; có năng lực xây dựng và thực hiện các kế hoạch/dự án tài chính.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng: nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên, kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính ngân hàng nói chung, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngân hàng nói riêng; Có năng lực xây dựng, phát triển, tổ chức và thực hiện hoạt động ngân hàng một cách có hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: Kiến thức, kỹ năng, thái độ - phẩm chất

1.1. Kiến thức

Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; kinh tế, quản trị, kinh doanh, kế toán, luật, ngân hàng. Đặc biệt sinh viên được đào tạo kiến thức chuyên sâu về tài chính bao gồm các lý thuyết về tài chính- ngân hàng, thị trường tài chính và các định chế tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tài chính, bảo hiểm v.v.. Ngoài ra, sinh viên được trang bị nhiều kiến thức hỗ trợ về Anh ngữ, tin học, phương pháp nghiên cứu.

Sinh viên có đủ kiến thức và năng lực để tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu hoặc đào tạo sau đại học về kinh tế, tài chính.

Sau quá trình đào tạo, sinh viên có đủ năng lực để xây dựng và thực hiện các kế hoạch/ dự án tài chính cho cá nhân, công ty, ngân hàng, chính phủ v.v.. hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới.

1.2. Kỹ năng

Sinh viên được đào tạo các kỹ năng nhằm phát triển phẩm chất cá nhân trong nghề nghiệp; bao gồm, khả năng tư duy, nghiên cứu & khám phá kiến thức, tư duy theo hệ thống; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp. Sinh viên cũng có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo để phát triển bản thân và cộng đồng.

13. Thái độ

Sinh viên được rèn luyện ý thức chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần kỷ luật trong công việc cũng như ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh, có ý thức rèn luyện và thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.

1.Về kiến thức

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương:

- Kiến thức cơ bản về nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan, lập trường tư tưởng và phương pháp luận chung nhất, từ đó ứng dụng vào chuyên ngành đào tạo cụ thể;

- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên,khoa học xã hội phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học lên ở bậc cao hơn;

- Kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục an ninh quốc phòng giúp người học đảm bảo sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế và cơ sở ngành tài chính ngân hàng:

- Kiến thức nền tảng về kinh tế học, các nguyên lý cơ bản của kế toán, thống kê, luật kinh doanh để phân tích các vấn đề kinh tế - xã hội, từ đó ứng dụng hiệu quả vào hoạt động của ngân hàng, tổ chức tài chính trong nền kinh tế.

- Kiến thức nền tảng về quản trị, marketing căn bản, kế toán căn bản để từ đó ứng dụng kiến thứcvà kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

1.3. Kiến thức ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành ngân hàng

- Kiến thức về tài chính tiền tệ giúp người học có khả năng bao quát về hệ thống, thị trường tài chính và các định chế tài chính trong nền kinh tế;

- Kiến thức chuyên sâu về các mảng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hiện đại giúp người học hình thành kỹ năng giải quyết các vấn đề cụ thể về Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngọai hối, Định giá tài sản ...phát sinh trong hoạt động của ngân hàng thương mại;.

- Kiến thức tổng quát về tài chính ngân hàng, kiến thức chuyên sâu về ngân hàng giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá, từ đó hình thành năng lực xây dựng và phát triển chính sách, cơ chế mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Có kỹ năng nhận diện, phân tích, kỹ năng tư duy phản biện trước các tình huống/ vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Có kỹ năng xử lý các tình huống tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

- Có kỹ năng nhận diện, đề xuất vấn đề nghiên cứu, thực hiện hiệu quả nội dung các công đoạn trong nghiên cứu khoa học

2.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản, thư điện tử, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng,

- Có kỹ năng quản lý thời gian của bản thân, có thể học và tự học để nâng cao trình độ trong và sau khi ra trường.

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (mức độ 530 TOEIC và tương đương) và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Cókỹ năng tin học văn phòng thích hợp với yêu cầu công việc (tương đương chuẩn B tin học văn phòng)

3. Về thái độ

- Thể hiện nhận thức đúngvề bối cảnh xã hội, mội trường kinh doanh của ngân hàng và vai trò của ngành tài chính ngân hàng trong nền kinh tế hội nhập.

- Thể hiện sự tự tin, tích cực, chủ động, ứng xử chuyên nghiệp.

- Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Thể hiện ý thức vượt khó, chịu áp lực công việc, sẵn sàng thích nghi với những thay đổi trong môi trường làm việc của ngân hàng.

- Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân

Cơ hội nghề nghiệp

NGÀNH TÀI CHÍNH

- Làm ở các tổ chức tài chính, Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Công ty bảo hiểm: Kinh doanh tiền tệ, kinh doanh chứng khoán và đầu tư, quản trị tài chính, phân tích tài chính công ty…

- Các công ty kinh doanh trong nước và đa Quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, công ty nước ngoài

- Chuyên viên tài chính hoặc chuyên gia kinh tế trong thị trường tài chính, Broker trên thị trường chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư phát triển, quỹ đầu tư chuyên nghiệp, môi giới tư vấn bảo hiểm, công ty kiểm toán trong nước và quốc tế, giảng dạy các trường đại học, cao đẳng…

NGÀNH NGÂN HÀNG

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành ngân hàng có thể lựa chọn một trong các nhóm công việc sau:

- Nhóm công việc có định hướng kinh doanh như công việc của các bộ phận chuyên môn trong ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước, cụ thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên kinh doanh tín dụng, nguồn vốn, đầu tư, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, phân tích tài chính...

- Nhóm công việc có định hướng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng trung ương, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ với các vị trí thanh tra, giám sát, phân tích, hoạch định chính sách quản lý vĩ mô trong lĩnh vực ngân hàng.

- Nhóm công việc có định hướng nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu với các vị trí giảng viên, chuyên viên nghiên cứu.

Chương trình đào tạo