Khoa Ngân Hàng

Giới thiệu chung

Khoa Ngân Hàng là một trong 10 khoa chuyên ngành, được thành lập theo quyết định số 330/QĐ-NHNN ngày 26/02/2014 của Ngân hàng Nhà nước, Khoa Ngân hàng được giao nhiệm vụ phụ trách chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành ngân hàng, một trong hai chuyên ngành trực thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng. Kể từ khi thành lập vào năm 1976 đến nay, BUH luôn định vị là một trong những trường đại học có uy tín trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiện nay, dù BUH phát triển theo định hướng đào tạo đa ngành, thì chuyên ngành Ngân hàng vẫn được xem là một trong những CTĐT chủ lực của BUH, giữ vai trò quan trọng trong việc khẳng định thương hiệu về chất lượng đào tạo của BUH. 

Cơ cấu tổ chức của Khoa hiện tại gồm một trưởng khoa phụ trách chung. Giúp việc cho Trưởng khoa, có hai phó khoa: một phó khoa phụ trách học vụ và một phó khoa phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Các bộ môn trong Khoa được cấu trúc thành 3 bộ môn: Bộ môn Nghiệp vụ ngân hàng, Bộ môn Quản trị ngân hàng và Bộ môn Ngân hàng quốc tế.

Khoa Ngân hàng tập trung những giảng viên có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Các giảng viên không những kinh nghiệm trong thực tiễn mà còn luôn nâng cao trình độ chuyên môn bằng các nghiên cứu chuyên sâu. Hiện tại, nguồn nhân lực của Khoa gồm 34 giảng viên và 01 nhân viên văn phòng; trong đó có 12 tiến sĩ (bao gồm 1 phó giáo sư) chiếm tỷ lệ 35% và 22 thạc sĩ chiếm tỷ lệ 65% tổng số giảng viên.

Tập thể giảng viên khoa Ngân Hàng

Lịch sử hình thành và phát triển 

Khoa Ngân hàng hình thành năm 2014 trên cơ sở sáp nhập hai khoa, Khoa Tín dụng và một phần Khoa Ngân hàng Quốc tế. Tiền thân của Khoa Tín dụng là Bộ Môn Ngân hàng Thương mại của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa Học Ngân hàng trước đây. Tiền thân của Khoa Ngân hàng Quốc tế là Khoa Tiền tệ Tín dụng Quốc tế thành lập vào năm 1998. Sự phát triển của Khoa Ngân hàng thể hiện qua các mốc thời gian sau:

·       1993: Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng

o   Bộ môn Ngân hàng Thương mại

·       1998:  Học viện Ngân hàng Phân viện TP. HCM

o   Khoa Nghiệp vụ Kinh doanh Ngân hàng

o   Khoa Tiền tệ Tín dụng Quốc tế  

·       2003: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

o   Khoa Quản trị các Định chế Tài chính

o   Khoa Tài chính Ngân hàng Quốc tế

·       2005: Đổi tên hai khoa

o   Khoa Tín dụng

o   Khoa Ngân hàng Quốc tế

·       2014: Sáp nhập hai khoa Tín dụng và Ngân hàng Quốc tế thành Khoa Ngân hàng

 Khoa Ngân hàng là một trong những khoa chủ chốt của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM với  mục tiêu chung là “Trường đại học đào tạo đa ngành khối kinh doanh quản lý, trong đó ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng là mũi nhọn”

Thông tin liên hệ Khoa Ngân hàng:

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM – Cơ sở 2,
              56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 028 3897162402

Website: http://khoanh.buh.edu.vn/ (Tiếng việt)
               http://fob-en.buh.edu.vn/   (Tiếng anh)

Tiếp SV: từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng: 7:30-11:30
                                                     chiều: 13:00-17:00 (trừ thứ 3)