Bài báo tạp chí

16:06 31/01/2019

STT Năm TÊN BÀI BÁO Tác giả Tên tạp chí
Tạp chí trong nước
1 2018 Các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của NHTM Việt Nam sau "khủng hoảng 2008" Trần Vương Thịnh
Lưu Như Lan
Tạp chí
Kinh tế và Dự báo
2 2018 Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Phan Thị Linh Tạp chí Kinh tế & Dự báo
3 2018 Phát triển hoạt động Trung tâm Tài trợ thương mại của ngân hàng Phan Thị Linh Tạp chí Tài chính
4 2018 Giải pháp bảo đảm an toàn hoạt động cho vay BĐS của các TCTD ở VN Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
5 2018 Hoàn thiện các điều kiện để áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Mận
Tạp chí Phát triển và Hội nhập
6 2018 Chất lượng dịch vụ khu công nghiệp dưới góc nhìn nhà đầu tư nước ngoài Ngô Văn Tuấn
Bùi Huy Khôi
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
7 2018 Adoption of inflation targeting framework in Vietnam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
8 2018 Tác động của yếu tố quy mô công ty đến điều chỉnh lợi nhuận các công ty niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017 Nguyễn Trung Hiếu Tạp chí Công Thương
9 2018 Ảnh hưởng của quy mô, khả năng sinh lời và cấu trúc sở hữu đến mức độ công bố thông tin tự nguyện tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Trần Kim Long
Liêu Cập Phú
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
10 2018 Phát triển mô hình Ngân hàng số: Cơ hội và thách thức cho các
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bùi Diệu Anh Tạp chí Công
thương
11 2018 Tính độc lập của ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ lạm
phát mục tiêu
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Mận
Tạp chí Phát triển và Hội nhập
12 2018 Kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái Fintech tại các quốc gia Nguyễn Minh Nhật Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
13 2018 Nền kinh tế Việt Nam và triển vọng trở thành trung tâm chế
biến, chế tạo mới của thế giới
Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí Công
thương
14 2018 Hoàn thiện khung pháp lý cho hđ của các cty Fintech tại VN Đào Lê Kiều Oanh
Đồng tác giả
Tạp chí
Tài chính thị trường tiền tệ
15 2018 Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại trước làn sóng Fintech Việt Nam Trần Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Vinh
Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ
16 2018 Tiền kỹ thuật số và hoạt động rửa tiền Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Mận
Tạp chí Phát triển và Hội nhập
17 2018 Tiền mật mã do Ngân hàng Trung ương phát hành Trần Vương Thịnh Tạp chí
Thị trường tài chính tiền tệ
18 2018 Hoàn thiện khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô Hạ Thị Thiều Dao
Trần Thị Bình An
Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
19 2018 The organizational model of operational risk management basing on three lines of defence for Vietnamsese banks Lê Thị Anh Đào
Trần Hồng Hà
Trần Vương Thịnh
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
20 2018 Lợi ích và chi phí khi Việt Nam tham gia Liên minh ngân hàng ASEAN Lê Thị Anh Đào
Trần Thị Thanh Nga
Tạp chí Thị trường Ngân hàng
21 2018 Ảnh hưởng của tính thanh khoản chứng khoán đến đầu tư
doanh nghiệp
Lê Hà Diễm Chi Tạp chí
Công nghệ ngân hàng
22 2018 Khả năng áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu tại Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tạp chí Công thương
23 2018 The Real Effective Exchange Rate and Vietnamese Trade Performance in the Period 1992-2014 Nguyễn Trần Phúc Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
24 2018 Đầu tư quá mức và dòng tiền tự do: bằng chứng từ các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu
Lê Hà Diễm Chi
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội
25 2018 Ứng dụng mô hình garch
trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt
Nguyễn Chí Đức
Hồ Thúy Ái
Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
26 2018 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía nam Lương Xuân Minh
Nguyễn Thị Thu Trang
Võ Thị Ngọc Hà
Tạp Chí Công Thương
27 2018 Chính sách an toàn vĩ mô góp phần ổn định tài chính cho khu vực ngân hàng VN Phan Thị Linh
Trần Thị Vân Trà
Tạp chí Tài chính
28 2018 Đánh giá mức độ ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam bằng bộ chỉ số FSIs của IMF Trần Thị Vân Trà Tạp chí
Kinh tế và Dự báo
29 2018 Chính thức hóa đối với tổ chức tài chính vi mô Việt Nam trước thềm hội nhập CPTPP Nguyễn Mạnh Hùng
Tạ Thu Hồng Nhung
Tạp chí
Công thương
30 2018 Cần sớm ban hành khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động CVNH ở VN Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
31 2018 Hệ thống NHVN cần chuẩn bị già để đón đầu cơ hội từ CPTPP Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Ngân hàng
32 2018 Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các NHTM VN Đào Lê Kiều Oanh Tạp chí
Tài chính thị trường tiền tệ
33 2018 Nhân tố tác động rủi ro vỡ nợ của các doanh nghiệp niêm yết
ngành thủy sản Việt Nam
Nguyễn Trung Hiếu Tạp chí Công thương
34 2018 Kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Hiếu
(Đồng tác giả)
Tạp chí Công thương
35 2018 Nghiên cứu về phát triển bền vững- Thực trạng tại Việt Nam Đồng Tác giả
Lương Xuân Minh
Nguyễn Thị Thu Trang
Tạp chí Công thương
36 2018 Hoàn thiện khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô Đồng tác giả
Trần Thị Bình An
Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
37 2018 Hoạt động cho vay bán buôn trong tài chính vi mô tại Việt Nam Đồng tác giả
Nguyễn Nhi Quang
Tạp chí Ngân hàng
38 2017 Lợi ích và chi phí khi Việt Nam tham gia Liên minh ngân hàng
ASEAN
Lê Thị Anh Đào Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ
39 2017 Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại TP. Đà Nẵng Đồng tác giả
Trần Thị Xuân Phượng
Hà Văn Dũng
Tạp chí Kinh tế & Dự báo
40
'2018
Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại trước làn sóng Fintech Việt Nam Trần Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Vinh
Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
41
2018
Lãi suất cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005-2017 - Một nghiên cứu thực nghiệm Nguyễn Anh Tú
Phạm Trí Nghĩa
Tạp chí Ngân hàng
42 2018 Một nghiên cứu thực nghiệm về tài chính toàn diện và tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Nam Á Nguyễn Anh Tú Tạp chí Ngân hàng
43 2017 Trao đổi về quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
44 2017 Tác động của mô hình ngân hàng đa năng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Chí Đức
Nguyễn Thành Trung
Tạp chí Tài chính
45 2017 Nhận diện điều khoản mềm trong thư tín dụng và biện pháp hạn chế rủi ro Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
46 2017 Phát triển ngân hang xanh-kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Tạp chí Ngân hàng
47 2017 Nghiên cứu đánh giá xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào các chỉ tiêu tài chính Nguyễn Chí Đức Tạp chí Tài chính
48 2017 Bàn về chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ luật dân sự 2015 – dưới góc độ ngân hàng Nguyễn Chí Đức Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
49 2017 Thông tin bất cân xứng, rủi ro đạo đức và kỷ luật thị trường trong giám sát ngân hàng Nguyễn Chí Đức Tạp chí Khoa học ngân hàng
50 2017 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam Lê Hà Diễm Chi Tạp chí Phát triển & Hội nhập
51 2017 Nợ vay và quy mô đầu tư của doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước Lê Hà Diễm Chi Tạp chí Công nghệ ngân hàng
52 2017 Giải pháp tăng cường an ninh tài chính trong hoạt động ngân hàng Phan Thị Linh
Tạp chí Kinh tế & Phát triển
53 2017 Đo lường giá trị thương hiệu ngân hàng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Hiếu
Tạp chí Công thương
54 2017 Vai trò của Vận đơn trong nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu tại ngân hàng Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
55 2017 Liên minh ngân hàng ASEAN- Điều kiện gia nhập và triển vọng của Việt Nam Lê Thị Anh Đào
Trần Vương Thịnh
Trần Hồng Hà
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
56 2017 Mô hình giám sát hệ thống tài chính hợp nhất tại Singapore và gợi ý cho Việt Nam Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Mạnh Hùng
Bạch Thị Thu Hồng
Tạp chí Công thương
57 2017 Nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Thi trường tài chính tiền tệ
58 2017 Chiến lược thúc đẩy thị trường mua bán nợ xấu tại các quốc gia phát triển Nguyễn Minh Nhật
Trần Kim Long
Liêu Cập Phủ
Tạp chí Thi trường
tài chính tiền tệ
59 2017 Tác động của viện trợ phát triển đến tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Đặng Văn Dân
Nguyễn Trung Hiếu
Vũ Đức Bình
Tạp chí Kinh tế Châu Á-
Thái Bình Dương
60 2017 Lợi ích và chi phí khi Việt Nam tham gia Liên minh ngân hàng ASEAN Lê Thị Anh Đào
Trần Vương Thịnh
Trần Hồng Hà
Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
61 2017 Tiêu chí nhận diện và quy tắc đánh giá D-SIBs theo Ủy ban Basel Ngô Văn Tuấn Tạp chí Công nghệ ngân hàng
62 2017 Thực trạng mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng và VAMC bằng trái phiếu đặc biệt Lê Thị Anh Quyên Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
63 2017 Mối quan hệ nhân quả giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Nguyễn Anh Tú Tạp chí Quản lý kinh tế
64 2017 Tác động của bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường ngành ngân hàng Việt Nam Nguyễn Chí Đức
Lê Hà Diễm Chi
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
65 2017 Xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam Nguyễn Chí Đức
Hồ Thúy Ái
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
66 2017 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty dịch vụ du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Thanh Ngọc
Nguyễn Đoàn Quốc Anh
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
67 2017 Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến- cách tiếp cận và hàm ý chính sách cho Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí Công nghệ ngân hàng
68 2017 Kinh nghiệm phát triển trái phiếu xanh của Trung Quốc cho Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu Tạp chí Phát triển & Hội nhập
69 2017 Những kết quả ấn tượng về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Trần Trọng Huy Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
70 2017 Khả năng thích ứng môi trường thực tiễn của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đồng tác giả
Nguyễn Thị
Thư
Lê Nguyễn Bảo
Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực
71 2016 Định vị hệ thống tài chính Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Bùi Diệu Anh Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
72 2016 Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng theo định hướng Basel tại ngân hàng thương mại Việt Nam
Bùi Diệu Anh Tạp chí Khoa học &
Đào tạo ngân hàng
73 2016 Phát triển tín dụng vi mô - giải pháp góp phần đẩy lùi “Tín dụng đen” tại Việt Nam Bùi Diệu Anh Tạp chí Tài chính
74 2016 Tài chính vi mô trong chương trình Phổ cập tài chính tại Việt Nam
Bùi Diệu Anh Tạp chí Tài chính
75 2016 Ngân hàng trong tài trợ chuỗi giá trị nông sản
Bùi Diệu Anh Tạp chí Kinh tế & Dự báo
76 2016 Ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư:
Nghiên cứu trong trường hợp hạn chế tài chính
Lê Hà Diễm Chi Tạp chí Công nghệ ngân hàng
77 2016 Nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.HCM. Nguyễn Trung Hiếu Tạp chí Phát triển kinh tế
78 2016 Hạn chế rủi ro hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hội nhập Phan Thị Linh Tạp chí Kinh tế & Dự báo
79 2016 Đánh giá rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Phan Thị Linh Tạp chí Công thương
80 2016 Nhìn lại chính sách tiền tệ giai đoạn 2001-2015 và một số kiến nghị Phan Thị Linh Tạp chí Tài chính
81 2016 Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng tại Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí Kinh tế
Kỹ thuật Bình Dương
82 2016 Các ngân hàng Việt Nam đã chuẩn bị những gì cho AEC Phan Diên Vỹ Tạp chí Kinh tế & Dự báo
83 2016 Giáo dục tài chính tại các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí Tài chính
84 2016 Kinh nghiệm ứng phó với bất ổn tài chính của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí Ngân hàng
85 2016 Phân khúc thị trường tại một số ngân hàng nước ngoài và bài học cho các ngân hàng Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
86 2016 Sự cần thiết triển khai các chương trình phổ biến kiến thức tài chính ngân hàng tại Việt Nam hiện nay Phan Diên Vỹ Tạp chí Công thương
87 2016 Giải pháp phát triển hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực và thế giới Phan Diên Vỹ Tạp chí Công thương
88 2016 Giải pháp tăng cường nền tảng ổn định tài chính ở nước ta Phan Diên Vỹ Tạp chí
89 2016 Một số bất cập trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng ở Việt Nam hiện nay" đăng trên Phan Diên Vỹ Tạp chí Kinh tế & Phát triển
90 2016 Chính sách điều tiết giá và kiềm chế lạm phát tại Việt Nam Nguyễn Trần Phúc Tạp chí Công nghệ ngân hàng
91 2016 Năm tín hiệu cần biết để tránh bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam Bùi Diệu Anh
Hoàng Thị Thanh Hằng
Tạp chí Kinh tế & Dự báo
92 2016 Áp dụng Basel II trong quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Bùi Diệu Anh
Lê Thành Nam
Tạp chí Công thương
93 2016 Sử dụng công cụ phái sinh ngoại tệ để bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng công cụ phái sinh ngoại tệ tại Việt Nam Lê Thị Anh Đào
Trần Hồng Hà
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
94 2016 Quản lý rủi ro vận hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Lê Thị Anh Đào
Hà Văn Dương
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
95 2016
Bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng công cụ phái sinh ngoại tệ tại Việt Nam
Trần Hồng Hà
Lê Thị Anh Đào
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
96 2016 Giới thiệu các doanh nghiệp xã hội và những gợi ý cho Việt Nam Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí Khoa học Đại học Huế
97 2016 Về bức tranh nghèo đói ở Đồng bằng sông Cửu Long Lê Thanh Ngọc
Trần Kim Long
Tạp chí Kinh tế & Dự báo
98 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của hệ thống ngân hàng thương mại Nguyễn Chí Đức
Phạm Tuấn Anh
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
99 2016 Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động đầu từ góp vốn của các tổ chức tín dụng vào công ty con, công ty liên kết tại Đức và Nhật Nguyễn Chí Đức
Trương Sơn Tùng
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
100 2016 Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Nghiên cứu tại ngân hàng thương mại Việt Nam Bùi Diệu Anh
Hoàng Thị Thanh Hằng
Tạp chí Kinh tế
Kỹ thuật Bình Dương
101 2016 Đo lường chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí Kinh tế & Phát triển
102 2016 Đo lường chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí Kinh tế & Phát triển
103 2016 Tác động của kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ đến giá trị tiền tệ Lê Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Nhung
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
104 2016 Rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và những điều cần lưu ý Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Trung Kiên
Tạp chí Ngân hàng
105 2016 Tài chính vi mô giảm nghèo và các quan điểm Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Ngọc Dung
Tạp chí Ngân hàng
106 2016 Phối hợp đồng bộ chính sách quản lý giá và chính sách tiền tệ để kiểm soát mục tiêu lạm phát Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc
Trần Thị Bình An
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
107 2016 Vai trò của tổng mức đầu tư xây dựng trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư của các tổ chức tín dụng Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Ngân hàng
108 2016 Lạm phát kỳ vọng và các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam Nguyễn Trung Hiếu
Đặng Văn Dân
Tạp chí Kinh tế Châu Á -
Thái Bình Dương
109 2016 Hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở Việt Nam Trần Thị Vân Trà Tạp chí Tài chính
110 2016 Thị trường chứng khóa phái sinh ở Việt Nam - cơ hội và thách thức Đào Lê Kiều Oanh Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
111 2016 Một số mô hình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp của các quốc gia Đào Lê Kiều Oanh Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
112 2016 Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Đào Lê Kiều Oanh Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
113 2016 Kinh nghiệm phát triển thị trường mua bán nợ của các nước và bài học cho Việt Nam Đào Lê Kiều Oanh Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
114 2016 Phát triển tổ chức tài chính vi mô góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn Tạp chí Phát triển & Hội nhập
115 2016 Hoạt động bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp. HCM Ngô Văn Tuấn Tạp chí Kinh tế & Công nghiệp
116 2016 Hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí Kinh tế & Dự báo
117 2016 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của độ bất ổn đến đầu tư: nghiên cứu trong trường hợp doanh nghiệp có sự kiểm soát nhà nước Lê Hà Diễm Chi Tạp chí Nghiên cứu
tài chính kế toán
118 2016 Ảnh hưởng của rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống đến quy mô đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Lê Hà Diễm Chi Tạp chí Công nghệ ngân hàng
119 2016 Các nhân tố tác động tới trách nhiệm trả nợ của chủ
thẻ tín dụng tại Việt Nam
Trần Hồng Hà
Trịnh Hòang Nam
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
120 2016 Phân tích mô hình lý thuyết trò chơi trong tín dụng vi mô Nguyễn Chí Đức Tạp chí Công nghệ ngân hàng
121 2016 Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố tác động đến lãi suất cận biên của các tổ hức tài chính vi mô tại Việt Nam Nguyễn Anh Tú
Phan Thị Linh
Tạp chí Công thương
122 2016 Lợi ích và khó khăn của các ngân hàng thương mại khi tham gia thị trường tài chính vi mô. Phan Thị Linh Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
123 2016 Quản trị rủi ro trên cơ sở ứng dụng Basel II tại ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Phan Thị Linh Tạp chí Tài chính
124 2016 Thực trạng hoạt động giám sát của ngân hàng Việt Nam Phan Thị Linh
Phan Diên Vỹ
Tạp chí Khoa học Đồng tháp
125 2016 Một số giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao
trong hoạt động ngân hàng
Trần Trọng Huy Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
126 2016 Xu hướng và triển vọng phát triển ngành tài chính tiêu
dùng tại Việt Nam
Trần Trọng Huy
Nguyễn Lưu Tuyền
Tạp chí Khoa học
127 2016 Kiều hối và vai trò của kiều hối với kinh tế của các nước tiếp nhận Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Ngọc Dung
Tạp chí Ngân hàng
128 2016 Nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
129 2016 Tài trợ dự án PPP ở Việt Nam Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Tạp chí Phát triển & Hội nhập
130 2016 Tài chính vi mô trên thế giới và gợi ý phát triển tại Việt Nam Ngô Văn Tuấn
Tạp chí Tài chính
131 2015 Thực trạng và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hệ thống tài chính tại Việt Nam Ngô Văn Tuấn
Bùi Quang Tín
Hoàng Đình Dũng
Tạp chí Khoa học Công nghệ
& Thực phẩm
132 2015 Đề xuất khung phân tích cho loại đề tài "Mở rộng tín dụng tại các ngân hàng thương mại" Lê Thanh Ngọc
Đoàn Thanh Hà
Đỗ Đoan Trang
Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn
133 2015 Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng của các doanh nghiệp VN30 Lê Thanh Ngọc
Nguyễn Đoàn Quốc Anh
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
134 2015 Hoàn thiện quy chế cho vay từ góc độ quản lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam Nguyễn Văn Phúc Tạp chí Đại học Thủ Dầu 1
135 2015 Các yếu tố và điều kiện trong bảo lãnh tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Ngô Văn Tuấn
Trương Văn Khánh
Ngô Văn Vàng
Tạp chí Kinh tế công nghiệp
136 2015 Tăng cường quản lý hoạt động của công ty trực thuộc các ngân hàng thương mại Ngô Văn Tuấn
Nguyễn Thị Nhung
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
137 2015 Hiệp ước Basel III và sự ảnh hưởng đến các chỉ số giám sát ngân hàng Việt Nam Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Chí Đức
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
138 2015 Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức trong bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường: kinh nghiệm từ Mỹ và gợi ý cho Việt Nam Nguyễn Chí Đức Tạp chí Phát triển & Hội nhập
139 2015 Chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và một số đề xuất trong thời gian tới Phan Thị Linh Tạp chí Tài chính
140 2015 Giải pháp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Phan Thị Linh Tạp chí Tài chính
141 2015 Một số rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại các công ty trong lĩnh vực này ở nước ta Phan Thị Linh Tạp chí Thông tin &
Dự báo kinh tế xã hội
142 2015 Vai trò của ngân hàng đối với phát triển Công nghiệp hỗ trợ trong chiến lược phát triển Công nghiệp Việt Nam Phan Thị Linh Tạp chí Công Thương
143 2015 Trụ cột thứ 3 - tuân thủ kỷ luật thị trường: Từ Basel II đến thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam Phan Lê Thị Diệu Thảo
Trần Vương Thịnh
Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ
144 2015 Ngân hàng trong tài trợ chuỗi giá trị nông sản Bùi Diệu Anh Tạp chí Kinh tế & Dự báo
145 2015 Quan hệ giữa đầu tư với dòng tiền và yếu tố hạn chế tài chính: Nhìn từ các nghiên cứu trải nghiệm Lê Hà Diễm Chi Tạp chí Phát triển & Hội nhập
146 2015 Đánh giá mức độ cạnh tranh của thị trường ngân hàng Việt Nam bằng mô hình Panzar - Rose Lê Hà Diễm Chi
Nguyễn Lê Hoàng Phú
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
147 2015 Đánh giá cấu trúc thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam thông qua đo lường mức độ tập trung Nguyễn Thế Bính
Phan Diên Vỹ
Hoàng Thị Thanh Hằng
Tạp chí Ngân hàng
148 2015 Một số giải pháp đảm bảo an toàn nợ công ở Việt Nam Phan Diên Vỹ Tạp chí
Kinh tế & Dự báo
149 2015 Giải pháp tài khóa và tiền tệ trong bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô Phan Diên Vỹ Tạp chí
Tài chính
150 2015 Hoàn thiện qui chế cho vay nhìn từ góc độ quản lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam Nguyễn Văn Phúc Tạp chí Đại học Thủ Dầu 1
151 2015 Thực trạng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Phan Thị Linh Tạp chí Công thương
152 2015 Giải pháp tăng cường quy mô vốn tự có của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập Phan Thị Linh Tạp chí Tài chính tiền tệ
153 2015 Mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn tự có và rủi ro của ngân hàng thương. Bằng chứng từ Việt Nam Lê Thanh Ngọc
Đặng Trí Dũng
Lê Nguyễn Minh Phương
Tạp chí Phát triển & Hội nhập
154 2015 Một số bất cập trong quy chế cho vay của các tổ chức tin dụng đối với khách hàng Nguyễn Văn Phúc
Vũ Văn Thực
Tạp chí Khoa học
Công nghệ & Thực phẩm
155 2014 Một vài gợi ý để kiểm soát tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn tại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Nguyễn Chí Đức
Lê Nguyễn Hoàng Sang
Tạp chí Phát triển & Hội nhập
156 2014 Mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi và kỷ luật thị trường ngành ngân hàng Việt Nam Nguyễn Chí Đức
Nguyễn Tuấn Vũ
Tạp chí Phát triển & Hội nhập
157 2014 Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Australia bằng công cụ lãi suất Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Mận
Tạp chí Khoa học
& Đào tạo ngân hàng
158 2014 Cơ hội thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia TPP Đào Lê Kiều Oanh Tạp chí Phát triển & Hội nhập
159 2014 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương – Cơ hội và thách thức. Phạm Anh Thủy
Đào Lê Kiều Oanh
Phan Thị Thủy Tú
Tạp chí Nghiên cứu
Tài chính Marketing
160 2014 Hoàn thiện cơ chế tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường đại học công lập Lê Thanh Ngọc Tạp chí Công nghệ ngân hàng
161 2014 Rủi ro tín dụng do suy giảm thanh khoản tài khoản tài sản thế chấp bất động sản tại các ngân hàng thương mại: Thực trạng và giải pháp Lê Thanh Ngọc
Đoàn Thanh Hà
Tạp chí Ngân hàng
162 2014 Kỷ luật thị trường Ngân hàng: Luận chứng thực tiễn và bài học cho Việt Nam Lý Hoàng Ánh
Phan Diên Vĩ
Đoàn Thanh Hà
Tạp chí Công nghệ ngân hàng
Tạp chí quốc tế
2016 Mergers, Acquisitions and Market Concentration in the Banking sector: The Case of Vietnam Jay Bandaralage
Vy, Phan Dien
Hang, Hoang Thi Thanh

Asian Journal of Economics and Empirical
2016 Internet Banking Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: The case of Vietnam Vy, Phan Dien
Long Pham
International Journal of Strategic Decision Sciences