Bài tham luận hội thảo khoa học

11:15 31/01/2019

STT Năm Bài tham luận Tác giả Cấp độ
1 2018 Kinh nghiệm phát triển thị trường mua bán nợ để xử lý nợ xấu tại một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
2 2018 Fintech và sự đổi mới trong công nghệ thanh toán Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
3 2018 Tác động của Fintech tới hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Thùy Dươnh
Trần Nhật Tiên
Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
4 2018 Tiền thuật toán và các thách thức đối với hoạt động thanh toán của ngân hàng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Phạm Bùi Đan Thủy
Nguyễn Thùy Xuân Tiên
Nguyễn Thanh Duy
Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
5 2018 Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử bằng thang đo E-SQ - Trường hợp dữ liệu tại BIDV Bình Dương Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
6 2018 Hoạt động ngân hàng xanh – hướng đi phù hợp trong bối cảnh Cách mạng công nghệ của các NHTM Việt Nam Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
7 2018 Vấn đề bảo mật trong thanh toán qua mạng ở Việt Nam Phạm Thanh Nhật Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
8 2018 Tiền mật mã do NHTW phát hành (CBCC) Trần Vương Thịnh Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
9 2018 Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại trong cho vay chuỗi giá trị nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo Khoa học
cấp Quốc gia_Đồng tác giả
Liên kết chuỗi giá trị giữa ngân hàng doanh nghiệp và trường học tại Việt Nam
10 2018 Một số tìm hiểu về đồng tiền ảo Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
11 2018 Vai trò của Ngân hàng trong thời đại số với sự phát triển tài chính toàn diện tại khu vực Đông Nam Á Nguyễn Anh Tú Hội thảo Khoa học
cấp trường_Tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
12 18Thực trạng việc liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp - nghiên cứu trường hợp tại trường đại học ngân hàng TP.HCM Phùng Thị Hồng Gấm
Lê Hoài Ân
Hội thảo Khoa học
cấp Quốc gia_Đồng Tác giả
Kỷ yếu "Kế toán - Kiểm toán - Tài chính Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện"
13 2018 Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử bằng thang đo ESQ - trường hợp dữ liệu tại BIDV Bình Dương Đoàn Thanh Hà
Nguyễn Trung Hiếu
Phạm Thái Hiền
Hội thảo cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu hội thảo "Hoạt động Ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
14 2018 Thực trạng việc liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp-Nghiên cứu trường hợp tại ĐHNH TPHCM Phùng Thị Hồng Gấm
Lê Hoài Ân
Hội thảo cấp Quốc gia_ Đồng Tác giả
Kỷ yếu hội thảo "Liên kết chuỗi giá trị giữa ngân hàng, doanh nghiệp và trường đại học tại Việt Nam"
15 2018 Hoạt động giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo cấp trường_ Tác giả
Kỷ yếu hội thảo " Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh"
16 2018 Liên kết vùng thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho vùng kinh tế trọng điểm miền Nam đến năm 2020 Nguyễn Thị Minh Châu
Giao Minh Thư
Trịnh Thị Thanh Mai
Hội thảo cấp Quốc gia_ Đồng Tác giả
17 2018 Định giá quyền chọn sử dụng GRACH và mô hình Black-Scholes nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Lê Thị Anh Đào
Ngô Văn Toàn
Hội thảo cấp trường_ Đồng Tác giả
Kỷ yếu hội thảo " Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh"
18 2018 tài trợ dự án và một số lưu ý khi huy động vốn dành cho cơ sở hạ tầng của các dự án quốc tế. Đặng Trí Dũng Hội thảo cấp Quốc gia_ Tác giả
Kỷ yếu hội thảo "Cơ chế chính sách huy động vốn để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía nam"
19 2018 Ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để định giá quyền chọn kiểu châu Âu Trần Kim Long
Liêu Cập Phủ
Hội thảo cấp trường_ Đồng Tác giả
Kỷ yếu hội thảo " Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh"
20 2018 Kinh nghiệm phân tầng giáo dục đại học trên thế giới và một số đề xuất cho Việt Nam Phạm Thanh Nhật Hội thảo cấp trường_ Tác giả
Kỷ yếu hội thảo "Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam - Từ nhận thức đến hành động"
21 2018 Giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật cho thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm Thanh Nhật Hội thảo cấp trường_ Đồng Tác giả
Kỷ yếu hội thảo "Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam"
22 2018 Suy nghĩ về định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay của UBND TP.HCM ; Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo cấp thành phố_Tác giả
23 2018 Xây dựng TTCKPS ở một số quốc gia-- Những bài học kinh nghiệm rút ra cho VN của trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo cấp trường_Tác giả
24 2018 Thực trạng phân tầng xếp hạng CSGD tại VN hiện nay của trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo cấp trường_Tác giả
25 2018 Các yếu tố
quyết định tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng Việt Nam
Hồ Thị Ngọc Tuyền
Nguyễn Thị Ngọc Diêp
Hội thảo cấp Bộ_ Đồng Tác giả
Kỷ yếu hội thảo "Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam"
26 2018 Mô hình cho vay ngang hàng và những khuyến nghị với Việt Nam Phạm Thanh Nhật Hội thảo Khoa học
cấp trường_Tác giả
Kỷ yếu "Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
27 2018 Impacts of Fiscal Policy
on Economic Growth: Another Look from Institutional Perspective
Nguyễn Chí Đức Asia-Pacific
Conference on Economics & Finance 2018.
28 2018 Impacts of Fiscal Policy
on Economic Growth: Another Look from Institutional Perspective
Nguyễn Chí Đức Asia-Pacific
Conference on Economics & Finance 2018.
29 2017 Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp - Giải pháp phát triển bền vững cho Tp. Hồ Chí Minh Phan Thị Linh Hội thảo cấp Thành phố do ĐH Kinh tế Tài chính - Viện NCPT Kinh tế TPHCM- ĐH Công nghệ TPHCM
30 2017 Kiều hối - dưới góc nhìn phòng chống rửa tiền tại các NHTM Việt Nam Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Đồng tác giả
31 2017 Giám sát tài chính trong xu thế kinh doanh đa ngành Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Chí Đức
Hội thảo khoa học cấp trường _Đồng tác giả
"Kỷ yếu hội thảo khoa học xây dựng và quản lý tập đoàn tài chính ở Việt Nam"
32 2017 Thiết lập tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam Phan Thị Linh Hội thảo khoa học cấp trường _Tác giả
"Kỷ yếu hội thảo khoa học xây dựng và quản lý tập đoàn tài chính ở Việt Nam"
33 2017 Giới thiệu một số tập đoàn tài chính ngân hàng trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học cấp trường _Tác giả
"Kỷ yếu hội thảo khoa học xây dựng và quản lý tập đoàn tài chính ở Việt Nam"
34 2017 Vai trò cực tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Hạ Thị Thiều Dao
Đặng Trí Dũng
Hội thảo cấp Thành phố_Đồng tác giả
Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho TP.HCM"
35 2017 Giám sát các tập đoàn tài chính tại Việt Nam Phạm Thanh Nhật Hội thảo khoa học cấp trường _Tác giả
"Kỷ yếu hội thảo khoa học xây dựng và quản lý tập đoàn tài chính ở Việt Nam"
36 2017 Định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0


Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo Khoa học
Quốc gia_Tác giả
Kỷ yếu "Nâng cao năng lực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ IV"
37 2017 Sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay Trần Thị Vân Trà Hội thảo Khoa học
cấp trường_Tác giả
38 2017 Gợi ý nghiên cứu về tập đoàn tài chính Ngô Văn Tuấn Hội thảo Khoa học
cấp trường_Tác giả
Kỷ yếu "Xây dựng và Quản lý Tập đoàn tài chinh ở Việt Nam"
39 2017 Phương pháp xây dựng FSI cho Việt Nam - Tiêu chuẩn lựa chọn các biến số cho FSI Việt Nam. Lê Thị Anh Quyên Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Ổn định tài chính-Khái niệm, phương pháp đo lường và đánh giá"
40 2017 Giải pháp phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững đến năm 2030 Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
41 2017 Tổng quan về chỉ số căng thẳng tài chính - Gợi ý cho Việt Nam Nguyễn Chí Đức Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Ổn định tài chính - Khái niệm, phương pháp đo lường và đánh giá"
42 2017 Phương pháp xây dựng FSI cho Việt Nam - Tiêu chuẩn lựa chọn các biến số cho FSI Việt Nam. Nguyễn Chí Đức Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Ổn định tài chính - Khái niệm, phươn pháp đo lường và đánh giá"
43 2017 Nợ xấu đáng giá bao nhiêu? Trần Kim Long
Liêu Cập Phủ
Hội thảo Khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu "Phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam"
44 2017 “Policy responses to Commodity Price Fluctuations” – Bilateral Assistace and Capacity Building for Central Banks programme Proceddings of the Fourth Annual Congerence, Geneva, September 15-16,2016, No.4: Price Regulation and Inflation Control in Vietnam Nguyễn Trần Phúc Hội thảo Quốc tế_Đồng tác giả
45 2017 Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hội thảo Quốc tế_Đồng tác giả
46 2017 Đánh giá mức độ tiếp cận tài chính vi mô của khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Phan Thị Linh Hội thảo Quốc tế_Đồng tác giả
47 2017 “Policy responses to Commodity Price Fluctuations” – Bilateral Assistace and Capacity Building for Central Banks programme Proceddings of the Fourth Annual Congerence, Geneva, September 15-16,2016, No.4: Price Regulation and Inflation Control in Vietnam Nguyễn Trần Phúc Hội thảo Quốc tế_Đồng tác giả
48 2017 Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hội thảo Quốc tế_Đồng tác giả
49 2016
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014 : Nghiên cứu theo hướng tiếp cận cộng đồng và hiệu quả tài chính. Lê Hà Diễm Chi Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
50 2016
Giải pháp nâng cao năng suất lao động cho người nghèo tại Vùng kinh tế trọng điểm Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Nguyễn Lương Cúc Phương
Đặng Hà Giang
Đặng Trí Dũng
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
51 2016
Giải pháp đặc thù giảm nghèo cho nhóm đồng bào dân tộc thiểu số Khơme tại các tỉnh Tây Nam Bộ
Trần Thị Minh Thư
Hồ Thị Ngọc Tuyền
Đặng Trí Dũng
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
52 2016 Nhận dạng những rủi ro vận hành trong hoạt động ngân hàng trong thời gian qua Lê Thị Anh Đào Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
53 2016 Hoạt động Tài chính vi mô: Thực trạng -
Phát triển
Lê Thị Anh Đào
Nguyễn Xuân Đình
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
54 2016 Tài chính vi mô tại Việt Nam: Thực trạng và
xu hướng phát triển
Trần Thị Bình An Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
55 2016 Hiệp định TPP - Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Lê Hoài Ân Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
56 2016 Kinh nghiệm quản trị công ty niêm yết tại Thái Lan và một số đề xuất cho Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
57 2016 Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người nghèo tại Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
58 2016 Một số kiến nghị về nâng cao hiệu quả giáo dục cho các hộ nghèo tại các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
59 2016 Một số giải pháp cắt giảm nghèo đói cho các hộ nghèo tại các tỉnh Tây Nam Bộ Nguyễn Thị Minh Châu
Bùi Huy Tùng
Hồ Thị Ngọc Tuyền
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
60 2016 Liệu Việt Nam có cơ hội thành công khi tham gia TPP Lê Thị Mận
Nguyễn Nhi Quang
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
61 2016 Phát triển hoạt động ngân hàng xanh - Hướng đi sáng tạo và bền vững trong bối cảnh hội nhập của các NHTM Việt Nam Hà Lâm Oanh
Nguyễn Thân Hoài My
Nguyễn Trung Hiếu
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
62 2016 Phân tích mô hình lý thuyết trò chơi trong tín
dụng vi mô
Vũ Thị Thanh Hòa Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
63 2016 Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người nghèo tại Vùng kinh tế trọng điểm Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Trần Kim Long Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
64 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đói ở các tỉnh trọng điểm kinh tế Vùng Tây Nam Bộ Trần Kim Long
Liêu Cập Phủ
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
65 2016 Tổng quan các nghiên cứu nghèo đói ở Đồng bằng Sông Cửu Long Trần Kim Long
Hồ Thị Ngọc Tuyền
Liêu Cập Phủ
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
66 2016 Sự kết hợp giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính vi mô: Các mô hình hoạt động và kinh nghiệm từ Credife Trần Kim Long Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
67 2016 Tài chính vi mô trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định TPP Hội thảo Tài chính vi mô ThS. Phạm Duy Hưng
Nguyễn Minh Nhật
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
68 2016 Bảo vệ cổ đông thiểu số trong các công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay Phạm Thanh Nhật Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
69 2016 Những yếu tố tác động đến việc trả nợ trong hoạt động tín dụng vi mô: Một nghiên cứu lược khảo. Hội thảo Tài chính vi mô Phạm Thanh Nhật Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
70 2016 Tổ chức tài chính vi mô một mô hình doanh nghiệp xã hội Nguyễn Chí Đức
Tạ Thu Hồng Nhung
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
71 2016 Phân tích mô hình lý thuyết trò chơi trong tín dụng vi mô Vũ Thị Thanh Hòa
Nguyễn Chí Đức
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
72 2016 Hiệp định TPP: Cơ hội và thách thức nào cho
xuất khẩu dệt may Việt Nam
Nguyễn Lương Cúc Phương
Nguyễn Nhi Quang
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
73 2016 Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều
kiện hiệp định TPP có hiệu lực: Phân tích theo
mô hình SWOT và một vài gợi ý
Nguyễn Lương Cúc Phương
Nguyễn Thị Huyền Trang
Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Đồng tác giả
74 2016 Bài viết “Quản trị rủi ro hoạt động theo mô hình ba tuyến phòng thủ tại Ngân Hàng Thương Mại” tại hội thảo khoa học “Mô hình cảnh báo rủi ro vận hành tại các NHTM Việt Nam”. Lê Thị Anh Quyên Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
75 2016 Bài viết “Mô hình quản trị rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam” tại hội thảo khoa học “Mô hình cảnh báo rủi ro vận hành tại các NHTM Việt Nam”. Lê Thị Anh Quyên Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
76 2016 Mô hình chuẩn về tổ chức quản lý rủi ro vận hành cho ngân hàng dựa trên ba lớp phòng vệ theo Basel
Trần Vương Thịnh Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
77 2016 Bộ nguyên tắc về quản lý rủi ro vận hành trong ngân hàng theo Basel
Trần Vương Thịnh Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
78 2016
Quản lý rủi ro vận hàng tại ngân hàng thương mại và một vài khuyến nghị áp dụng tại Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
79 2016
Thực trạng sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc
trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
80 2016
Vai trò của nhà nước trong điều tiết giá

Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
81 2016
Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập hiệp định TPP

Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
82 2016
Thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
83 2016 Những yếu tố tác động đến lãi suất cận biên
của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam
Nguyễn Anh Tú Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
84 2016 Thẩm định Doanh nghiệp siêu nhỏ và Hộ kinh doanh cá thể của Tổ chức tài chính vi mô Ngô Văn Tuấn
Lê Thị Thùy Linh
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
85 2016 Tài chính vi mô và công tác giảm nghèo ở VN Ngô Văn Tuấn
Hồ Thị Ngọc Tuyền
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
86 2016 Thực trạng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam Phan Thị Linh Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
87 2016 Tổng quan về hiệp định thương mại và tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phan Thị Linh Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
88 2016 Phương pháp giảng dạy chủ động nhất quán với chuẩn đầu ra trong đào tạo ngành tài chính ngân hàng Phan Thị Linh Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Tác giả
89 2016 Tổ chức TCVM tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển Trần Trọng Huy
Nguyễn Thị Diễm Hiền
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
90 2016 TPP và vai trò ngân hàng trong quá trình hỗ trợ công nghiệp tại Việt Nam Phan Diên Vỹ Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
91 2016 Tín dụng xanh tại một số quốc gia- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Đồng tác giả
92 2016 Mối quan hệ giữa kiều hối và chu kỳ kinh doanh- Trường hợp tại Việt Nam Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Đồng tác giả
93 2016 Cơ chế điều hành lãi suất Việt Nam qua các thời kỳ
Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
94 2016 Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
95 2016 Ảnh hưởng của gia nhập cộng đồng kinh tế Asean 2015 đến chính sách tiền tệ của Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Trang Hội thảo khoa học
cấp Bộ_Đồng tác giả
96 2016 Rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản tại Việt Nam và những khuyến nghị chính sách hỗ trợ. Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo cấp Quốc gia_
Đồng tác giả
97 2016 Xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng trở thành trường đại học ứng dụng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
98 2016 Thực trạng hoạt động ngân hàng xanh tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
99 2016 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng Phạm Thanh Nhật Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
100 2016 Bàn về cơ chế tự chủ tài chính và quản lý tài chính tại các trường đại học công lập Việt Nam
Lê Thị Anh Quyên Hội thảo khoa học
Quốc gia_Đồng tác giả
101 2016 Tài chính vi mô và công tác giảm nghèo ở VN Hồ Thị Ngọc Tuyền
Ngô Văn Tuấn
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
102 2016
Đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA và các đề xuất đối với trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Lê Thanh Ngọc
Mai Xuân Bình
Lê Văn Hải
Nguyễn Thị thu Hường
Trần Nguyễn Minh Hải
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
103 2016 Tín dụng ngân hàng trong phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ cao Phan Thị Linh Hội thảo cấp Quốc gia do trường ĐHNH và Bộ Tạp Chí Cộng sản tổ chức
104 2016 Rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản tại Việt Nam và những khuyến nghị chính sách hỗ trợ Đỗ Thị Anh Đào
Nguyễn Trung Hiếu
Hội thảo Quốc gia_Đồng tác giả
Kỷ yếu hội thảo khoa học "Bàn giải pháp về chính sách tín dụng nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn ở các Tỉnh, Thành phía Nam
105 2016 Hạn chế và giải pháp cho tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam Phạm Thanh Nhật Hội thảo Quốc gia_Đồng tác giả
Kỷ yếu hội thảo khoa học "Bàn giải pháp về chính sách tín dụng nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn ở các Tỉnh, Thành phía Nam
106 2016 Xây dựng kế hoạch kinh doanh - Nhân tố quan trọng góp phần vận hành start-up thành công Trần Thị Bình An Hội thảo khoa họcQuốc gia _Tác giả
"Kỷ yếu hội thảo khoa học Doanh nghiệp & Khởi nghiệp"
107 2016 Lạm phát kỳ vọng và nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam Đặng Văn Dân
Nguyễn Trung Hiếu
Hội thảo cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đánh giá tác động của viện trợ phát triển đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam"
108 2016 Kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo ổn định tăng trưởng kinh tế Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo cấp trường_Đồng tác giả
Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đánh giá tác động của viện trợ phát triển đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam"
109 2016 Tài chính hành vi - Lich sử hình thành và xu thế phát triển Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Nguyễn Ngọc Thụy Vy
Hội thảo khoa học
Quốc tế_Đồng tác giả
110 2016 Tác động của nguồn vốn ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương Nguyễn Minh Sáng
Trần Vương Thịnh
Vũ Thị Hải Minh
Trần Thị Hồng Hà
Lê Hoàng Long
Nguyễn Thiên Kim
Trần Hồng Hà
Hội thảo khoa học
Quốc tế_Đồng tác giả
111 2016 Thông tin bất cân xứng, rủi ro đạo đức và kỷ luật thị trường trong giám sát ngân hàng Nguyễn Chí Đức Hội thảo khoa học
Quốc tế_Tác giả
112 2016 Tài chính hành vi - Lich sử hình thành và xu thế phát triển Lê Thị Anh Đào
Trần Hùng Như Anh
Nguyễn Ngọc Thụy Vy
Hội thảo khoa học
Quốc tế_Đồng tác giả
113 2016 Tác động của nguồn vốn ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương Nguyễn Minh Sáng
Trần Vương Thịnh
Vũ Thị Hải Minh
Trần Thị Hồng Hà
Lê Hoàng Long
Nguyễn Thiên Kim
Trần Hồng Hà
Hội thảo khoa học
Quốc tế_Đồng tác giả
114 2016 Thông tin bất cân xứng, rủi ro đạo đức và kỷ luật thị trường trong giám sát ngân hàng Nguyễn Chí Đức Hội thảo khoa học
Quốc tế_Tác giả
115 2015 Bàn về chương trình đào tạo cho sinh viên chất lượng cao Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
116 2015 Xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Tác giả
117 2015 Lựa chọn giáo trình cho chương trình đào tạo Lê Nguyễn Minh Phương Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
118 2015 Công nghiệp hỗ trợ: khung lý thuyết và gợi ý chính sách phát triển tại Việt Nam từ kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực ASEAN Nguyễn Anh Tú Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Tác giả
119 2015 Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Phân tích theo mô hình SWOT - Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới và một vài gợi ý Nguyễn Lương Cúc Phương
Nguyễn Thị Huyền Trang
Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia_Đồng tác giả
120 2017 Đánh giá mức độ tiếp cận tài chính vi mô của khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Phan Thị Linh Hội thảo Quốc tế_Đồng tác giả
121 '2016 Điều hành chính sách tiền tệ - Kinh nghiệm từ ngân hàng trung ương Canada Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
122 2017 Thực trạng khả năng đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng của các sinh viên từ các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Tài chính ngân hàng_Trường hợp điển hình tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Lê Hoài Ân Kỷ yếu hội thảo cấp thành phố_Tác giả
Kỷ yếu "Nôi dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực tài chính-ngân hàng và kế toán kiểm toán trong xu thế hội nhập
123 2016 Quản Trị Của Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Việt Nam Trong Giai Đoạn 2006-2014 Đặng Trí Dũng
Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
124 2016 Nhân tố quyết định việc tham gia các câu lạc bộ học thuật của sinh viên đại học Ngân Hàng TP.HCM. Trần Hồng Hà
Trịnh Hoàng Nam
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
125 2016 Chuyển đổi chính thức, cơ hội và thách thức
đối với các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam
Tạ Thu Hồng Nhung Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
126 2016 Tạo động lực cho quá trình chuyển đổi từ mô hình tài chính vi mô bán chính thành trở thành mô hình tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam Lê Thanh Ngọc Hội thảo khoa học
cấp trường_Tác giả
127 2016 Các kiến nghị về việc triển khai một số dự án xóa đói giảm nghèo phù hợp với đặc thù của từng địa phương tại Vùng kinh tế trọng điểm Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Nguyễn Lương Cúc Phương
Nguyễn Thị Huyền Trang
Lê Thanh Ngọc
Hội thảo khoa học
cấp trường_Đồng tác giả
128 2015 Bài viết hội thảo khoa học cấp Trường “Áp dụng Basel trong quản lý rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại Việt Nam” Bùi Diệu Anh Hội thảo khoa học cấp trường
129 2015 Bài viết hội thảo khoa học cấp Trường “Mô hình tổ chức quản trị rủi ro theo định hướng Basel tại các NNHTM Việt Nam” Bùi Diệu Anh Hội thảo khoa học cấp trường
130 2015 Bài viết hội thảo khoa học cấp Trường “Phương pháp xếp hạng tín nhiệm nội bộ theo Hiệp ước an toàn vốn Basel và thực tế áp dụng tại Việt Nam” Trần Chí Chinh Hội thảo khoa học cấp trường
131 2015 “LCTT của DN tài chính và DN phi tài chính- Những điểm tương đồng và khác biệt”- Kỷ yếu hội thảo “Quản lý thanh khoản kinh nghiệm các nước và Việt Nam" Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Hội thảo khoa học cấp trường
132 2015 “Xây dựng hệ thống giám sát NH VN” Bài tham luận hội thảo khoa học “Kỷ luật thị trường ngành NH” do trường ĐHNH Tp.HCM tổ chức Nguyễn Chí Đức Hội thảo khoa học cấp trường
133 2015 “Nghiên cứu thực chứng hiệu ứng kỷ luật thị trường ngành ngân hàng Việt Nam" Nguyễn Chí Đức Hội thảo khoa học cấp trường
134 2015 “Nghiên cứu mối quan hệ giữa GSNH và CSTT trong nền tài chính hiện đại.” Nguyễn Chí Đức Hội thảo khoa học cấp trường
135 2015 “Hiệp ước Basel và sự ảnh hưởng đến các chỉ tiêu giám sát NH Việt Nam” Nguyễn Chí Đức Hội thảo khoa học cấp trường
136 2015 “Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức trong bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường - Kinh nghiệm từ Mỹ và gợi ý cho Việt Nam” Nguyễn Chí Đức Hội thảo khoa học cấp trường
137 2015 Rủi ro hệ thống tài chính ở Việt Nam nhìn từ góc độ hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán Hội thảo khoa học cấp trường (ĐH Ngân hàng TP.HCM) Phạm Thanh Nhật Hội thảo khoa học cấp trường
138 2015 Bài tham luận “Thực trạng tuân thủ QCCV của các NHTM Việt Nam” đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học “Hoàn thiện QCCV trong giai đạn hiện nay ”. Nguyễn Thị Thu Trang Trường ĐH Ngân Hàng
139 2015 Bài tham luận “Một số suy nghĩ về những điều kiện cần thiết để NCKH hiệu quả” đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học “Tuổi trẻ thành phố sáng tạo, chủ động trong NCKH và phát triển CN” Nguyễn Thị Thu Trang Thành đoàn TP.HCM
140 2015 Bài tham luận “ Biện pháp nâng cao niềm tin công chúng trong việc xử lý khó khăn thanh khoản” đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản lý thanh khoản – Kinh nghiệm các nước và Việt Nam” Trần Kim Long Hội thảo khoa học cấp trường
141 2015 Bài tham luận “Tác động thuận chu kỳ của Basel II” đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hiệp ước Basel và việc áp dụng trong hoạt động tín dụng tại Việt Nam” Trần Kim Long
Liêu Cập PHủ
Hội thảo khoa học cấp trường
142 2015 “Hạn chế của các hiệp ước an toàn vốn của Ủy ban Basel” Liêu Cập Phủ Hội thảo khoa học cấp trường
143 2015 Bài tham luận Hội thảo “Hiệp ước Basel và việc áp dụng trong hoạt động tín dụng tại Việt Nam” Trần Thị Bình An Hội thảo khoa học cấp trường
144 2015 Bài tham luận Hội thảo “Quan hệ sở hữu giữa các TCTD và công ty con, công ty liên két – Thực trạng và Giải pháp” Trần Thị Bình An Hội thảo khoa học cấp trường
145 2015 Bài tham luận: “Mô hình giám sát hệ thống tài chính hợp nhất, điển hình tại Singapore- Một hướng đi nhằm củng cố kỷ luật thị trường cho Việt Nam” Tạ Thu Hồng Nhung Hội thảo khoa học cấp trường
146 2015 Bài tham luận:” Khủng hoảng tài chính và những bài học nhằm kiểm soát rủi ro hệ thống” Tạ Thu Hồng Nhung Hội thảo khoa học cấp trường
147 2015 Bài tham luận:”Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013” Nguyễn Thị Minh Châu
Tạ Thu Hồng Nhung
Hội thảo khoa học cấp trường
148 2015 Bài tham luận:” Mô hình giám sát hệ thống tài chính ngân hàng hợp nhất. nghiên cứu điển hình tại singapore và gợi ý cho Việt Nam” Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Nhi Quang
Hội thảo khoa học cấp trường
149 2015 Bài tham luận:” Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam– thực trạng và giải pháp”. Hội thảo:”Quản lý thanh khoản, kinh nghiệm các nước và Việt Nam”, trường ĐH ngân hàng Tp HCM tổ chức. Tạ Thu Hồng Nhung Hội thảo khoa học cấp trường
150 2015 Bài tham luận :”Một vài kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu khoa học” Tạ Thu Hồng Nhung Hội thảo khoa học cấp trường
151 2015 Bài tham luận: “Hiệp ước Basel và sự ảnh hưởng đến các chỉ tiêu giám sát ngân hàng tại Việt Nam, hội thảo: “Hiệp ước Basel và việc áp dụng trong hoạt động TD tại Việt Nam” do trường ĐHNH Tp.HCM tổ chức. Tạ Thu Hồng Nhung Hội thảo khoa học cấp trường
152 2015 Bài viết “Rủi ro hệ thống và hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Hội thảo khoa học cấp trường Nguyễn Thị Minh Châu
Nguyễn Lương Cúc Phương
Hội thảo khoa học cấp trường
153 2015 Bài viết “Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”, Hội thảo khoa học cấp trường Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học cấp trường
154 2015 Bài viết “Kỷ luật thị trường trong hoạt động phân loại nợ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Hội thảo khoa học cấp trường Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học cấp trường
155 2015 Bài viết “Giới thiệu mô hình CreditMetrics để đo lường rủi ro danh mục cho vay dựa trên khung Value at Risk tại các ngân hàng thương mại”, Hội thảo khoa học cấp trường Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Thị Minh Châu
Hội thảo khoa học cấp trường
156 2015 Bài viết “Phòng ngừa rủi ro hệ thống tại Mỹ và Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” Trần Vương Thịnh Hội thảo khoa học cấp trường
157 2015 Bài viết “Trụ cột thứ ba – tuân thủ kỷ luật thị trường : Từ Basel II đến Basel III và liên hệ Việt Nam” Trần Vương Thịnh Hội thảo khoa học cấp trường
158 2015 Bài tham luận ‘Ứng dụng xác suất thống kê trong việc xây dựng các mô hình đo lường rủi ro’ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hội thảo khoa học cấp trường
159 2015 “MRA - TP và người lao động du lịch Việt Nam trước ngưỡng cửa Cộng đồng Asean 2015”, bài tham luận hội thảo khoa học “Cộng đồng ASEAN năm 2015 - Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam”, trường Đại học Công Nghệ TP.HCM Nguyễn Nhi Quang Hội thảo cấp trường
160 2015 Viết bài Kỷ yếu Hội thảo “Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và vấn đề đối với các ngân hàng Việt Nam”“Hiệp ước Basel và việc áp dụng trong hoạt động tín dụng tại Việt Nam” Trần Hồng Hà Trường
161 2015 Một số trao đổi về thanh khoản của các NHTM hiện nay Nguyễn Văn Tuấn Hội thảo khoa học cấp trường
162 2015 Một số trao đổi về tính hệ số CAR ở VN hiện nay Nguyễn Văn Tuấn Hội thảo khoa học cấp trường
163 2015 Việt Nam 40 năm - thống nhất, hội nhập và phát triển Nguyễn Thị Nhung Hội thảo QT tổ chức ở VN
164 2015 Ứng dụng kỹ thuật phân tích mô phỏng Monte Carlo trong phân tích dòng tiền. Hội thảo GiẢI pháp quản lý dòng tiền để củng cố và bảo đảm khả năng thanh khoản của tổ chức tín dụng trong thời gian tới Đặng Trí Dũng Hội thảo khoa học cấp trường
165 2015 Thực trạng quản lý thanh khoản tại một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay. Đặng Trí Dũng Hội thảo khoa học cấp trường
166 2015 Mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn tự có và rủi ro của ngân hàng thương mại: bằng chứng từ Việt Nam Hội thảo cấp trường: Hiệp ước Basel và ứng dụng trong hoạt động tín dụng tại Việt Nam Đặng Trí Dũng Hội thảo khoa học cấp trường
167 2015 Giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tín dụng đối với những mô hình liên kết, mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại khu vực ĐBSCL Hội Thảo " Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay." Hồ Thị Ngọc Tuyền Hội thảo Khoa học Quốc gia
168 2015 “Hiệu quả về qui định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở Việt Nam”, bài tham luận hội thảo khoa học “Hiệp ước Basel và việc áp dụng trong hoạt động tín dụng tại Việt Nam”, Trường Đại học ngân hàng TP.HCM. Trần Thị Vân Trà Hội thảo
cấp trường
169 2014 Bài tham luận “Bài học kinh nghiệm QTRRTK tại một số ngân hàng đối với các NHTM Việt Nam” đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học “Quản lý thanh khoản kinh nghiệm các nước và Việt Nam”. Nguyễn Thị Thu Trang Trường ĐH Ngân Hàng
170 2014 Bài tham luận “Thực trạng tuân thủ kỷ luật thị trường lãi suất tại các NHTM Việt nam” đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học “Kỷ luật thị trường” Nguyễn Thị Thu Trang Trường ĐH Ngân Hàng
171 2014 Từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết đến sở hữu chéo Nguyễn Văn Tuấn tham luận Hội thảo NCKH
172 2014 Đạo đức nghề nghiệp và ý thức tuân thủ kỷ luật thị trường ở NHTMCP Nguyễn Văn Tuấn tham luận Hội thảo NCKH
173 2014 Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam Hội thảo khoa học cấp trường (ĐH Ngân hàng TP.HCM) Phạm Thanh Nhật Hội thảo khoa học cấp trường
174 2014 Củng cố kỷ luật thị trường tiền tệ, ngân hàng thông qua hoạt động thanh tra, giám sát Hội thảo khoa học cấp trường (ĐH Ngân hàng TP.HCM) Phạm Thanh Nhật Hội thảo khoa học cấp trường
175 2014 “Quản trị thanh khoản và khủng hoảng thanh khoản” Liêu Cập Phủ Hội thảo khoa học cấp trường
176 2014 Bài tham luận Hội thảo “Quan hệ sở hữu giữa các TCTD và công ty con, công ty liên két – Thực trạng và Giải pháp” Trần Bình An Hội thảo khoa học cấp trường
177 2014 Bài tham luận: “Mô hình giám sát hệ thống tài chính hợp nhất, điển hình tại Singapore- Một hướng đi nhằm củng cố kỷ luật thị trường cho Việt Nam” Tạ Thu Hồng Nhung
Nguyễn Nhi Quang
Hội thảo khoa học cấp trường
178 2014 Bài tham luận:” Khủng hoảng tài chính và những bài học nhằm kiểm soát rủi ro hệ thống” Tạ Thu Hồng Nhung Hội thảo khoa học cấp trường
179 2014 Bài viết “Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”, Hội thảo khoa học cấp trường Nguyễn Thị Minh Châu Hội thảo khoa học cấp trường
180 2014 Bài viết: Đánh giá rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua các chỉ số thanh khoản. Kỷ yếu hội thảo “Quản lý thanh khoản kinh nghiệm các nước và Việt Nam” Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo khoa học cấp trường
181 2014 Bài viết: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản và khả năng tồn tại sau khi gặp rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo khoa học cấp trường
186 2014 Bài viết: Nâng cao hiệu quả của kế hoạch dự phòng tài trợ và quản lý vốn tập trung trong quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nguyễn Trung Hiếu Hội thảo khoa học cấp trường
187 2014 Bài tham luận “Quản lý thanh khoản các tổ chức tín dụng – Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng trung ương Châu Âu” Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hội thảo khoa học cấp trường
188 2014 Từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết đến sở hữu chéo Ngô Văn Tuấn tham luận Hội thảo NCKH
189 2014 Đạo đức nghề nghiệp và ý thức tuân thủ kỷ luật thị trường ở NHTMCP Ngô Văn Tuấn tham luận Hội thảo NCKH
190 2014 Tính chất dễ đổ vỡ của hệ thống tài chính và vai trò của giám sát Nguyễn Thị Nhung Hội thảo khoa học cấp trường
191 2014 Bài viết hội thảo khoa học cấp Trường “Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học tại Trường đại học Ngân hàng TP.HCM” Bùi Diệu Anh Hội thảo khoa học cấp trường
192 2014 Bài viết hội thảo khoa học cấp Trường “Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học tại Trường đại học Ngân hàng TP.HCM” Trần Chí Chinh Hội thảo khoa học cấp trường

Nguồn: Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ, Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh