hien-thi-trang-tin

Đề tài các cấp

15:11 31/01/2019

Stt Năm Tên đề tài Mã đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 2018 Đầu tư quá mức của các doanh nghiệp Việt Nam CT-1712-94 Cơ sở Lê Hà Diễm Chi
2 2018 Xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam Ngành Nguyễn Chí Đức
3 2018 Xây dựng và quản lý tập đoàn tài chính ở VN Ngành Ngô Văn Tuấn
4 2017 Quản trị rủi ro trên cơ sở ứng dụng Basel II tại Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam CT-1603-58 Cơ sở Phan Thị Linh
5 2017 Nghiên cứu tác động của bảo hiểm tiền
gửi đến kỷ luật thị trường trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
CT-1709-65 Cơ sở Nguyễn Chí Đức
6 2017 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các
NHTMCP Việt Nam trước áp lực thực thi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
CT-1710-70 Cơ sở Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc
7 2016 An ninh tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập thị trường tài chính ASEAN CT-1602-40 Cơ sở Phan Thị Linh
8 2016 Phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam CT-1510-38 Cơ sở Đào Lê Kiều Oanh
9 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam CT-15-04-33 Cơ sở Trần Kim Long
10 2016 Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho dân cư vùng ĐBSCL Ngành Phan Diên Vỹ
11 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói và Giải pháp giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu tại vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL Ngành Lê Thanh Ngọc
12 2014 Chất lượng dịch vụ môi giới của các công ty chứng khoán trên địa bàn TPHCM CT-1310-6 Cơ sở Phan Diên Vỹ
13 2014 Đánh giá hoạt động M&A của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay CT-1422-09 Cơ sở Phan Diên Vỹ
14 2014 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản trị danh mục cho vay tại một số NHTMCP trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh Ngành Bùi Diệu Anh
15 2014 Khả năng và điều kiện thiết lập một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia tại Việt Nam Ngành Trần Thị Bình An
16 2014 Mối quan hệ giữa chính sách quản lý giá và chính sách tiền tệ ở Việt Nam Ngành Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc
17 2014 Giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long Ngành Nguyễn Thị Nhung
18 2002 Nâng cao vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế ở các tỉnh phía Nam Ngành Nguyễn Thị Nhung