hien-thi-trang-tin

Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017

13:40 19/04/2017

GỢI Ý ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

                                                                                                            KHOA NGÂN HÀNG


Từ PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung

1.      Vấn đề quản lý tài sản thế chấp của NHTM

2.      Vấn đề khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ tại NHTM

3.      Vấn đề phát triển dịch vụ tư vấn tài chính tại NHTM

4.      Vấn đề hiệu quả hoạt động của các NHTM sau tái cấu trúc

5.      Vấn đề khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp

6.      Vấn đề hình thành đồng tiền chung của các quốc gia Asean

7.      Vấn đề hoạt động của công ty mua bán nợ quốc gia VAMC

8.      Vấn đề khả năng hạn chế rủi ro tín dụng từ Thông tư 39

Từ TS. Nguyễn Chí Đức

Xây dựng và ứng dụng Chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam.

Nội dung các bài viết tập trung vào một hoặc toàn bộ các vấn đề sau đây:

Ổn định tài chính  và phương pháp  đo lường;

·        Bộ chỉ số ổn định tài chính (Financial Soundness Indicators)

·        Căng thẳng tài chính

·        Xác định khủng hoảng và đo lường căng thẳng tài chính

o   Khủng hoảng/căng thẳng ngân hàng

o   Khủng hoảng/căng thẳng thị trường tiền tệ

o   Khủng hoảng thị trường nợ

o   Khủng hoảng thị trường vốn

o   Khủng hoảng thị trường ngoại hối.

·        Chỉ số căng thẳng tài chính (Financial Stress Index)

·        Cách xây dựng và áp dụng chỉ số căng thẳng tài chính – kinh nghiệm một số quốc gia

·        Phân tích thực trạng quản lý hệ thống tài chính Việt Nam

·        Đánh giá sự ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam

Từ TS. Phan Thị Linh

1.      Thanh tra, giám sát ngân hàng thương mại

2.      Thanh tra, giám sát Quỹ tín dụng nhân dân

3.      Năng lực cạnh tranh của NHTM

4.      Phát triển dịch vụ ngân hàng

5.      Tiếp cận dịch vụ ngân hàng

6.      Phát triển bền vững ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân

7.      Hạn chế rủi ro trong hoạt động của các TCTD

8.      Quản trị NHTM

9.      Thanh toán quốc tế

Từ Ths. Nguyễn Trung Hiếu

Sinh viên đại cương:

1. Nhân tố tác động đến sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến của giới trẻ TP.HCM

2. Ảnh hưởng của cố vấn học tập đến kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Đại học Ngân hàng Tp.HCM

3. Tác động của website trường đại học đến tiếp cận thông tin của sinh viên đại học khối ngành kinh tế

Sinh viên chuyên ngành:

1. Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2. Rủi ro tài chính của doanh nghiệp niêm yết ngành chế biến thủy hải sản

3. Tiếp cận tín dụng chính thức của DNNVV tại Việt Nam với bộ số liệu SME

Từ Ths. Đặng Trí Dũng 

1.      Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính tại thị trường Việt Nam

2.      Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng. 

3.      Các yếu tố ảnh hướng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng. 

4.      Tác động của kiều hối đến hoạt động của NHTM VN. 

Từ Ths. Hồ Thị Ngọc Tuyền:

1.      Hoạt động của công ty tài chính tại thị trường Việt Nam 

2.      Sản phẩm bán chéo tại các NHTM 

3.      Phát triển dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông thôn

4.      Thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam