Thông báo về chương trình "The next banker" ACB năm 2019

09:33 23/10/2018

Khoa Ngân hàng thông báo về chương trình "The next banker" năm 2019 của ACB tại trường Đại học Ngân hàng như sau: