Thông báo về chương trình tuyển Thực tập tiềm năng của Ngân hàng Bản Việt

09:40 26/12/2018

Khoa Ngân hàng thông báo về chương trình thực tập sinh tiềm năng của Ngân hàng Bản Việt như sau:

http://youth.buh.edu.vn/htsv/thuc-tap/chuong-trinh-thuc-tap-sinh-tiem-nang/attachment/584-18-gioi-thieu-chuong-trinh-thuc-tap-sinh-tiem-nang_page_2