Thông tin tuyển dụng của ACB tháng 4 năm 2019

10:35 05/04/2019

Khoa Ngân hàng thông báo về thông tin tuyển dụng của Ngân hàng ACB tại Tp. Hồ Chí Minh như sau:

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân (click here)
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp (click here)