Thông tin tuyển dụng của BIDV - Chi nhánh Thống Nhất (Nhân viên ngắn hạn)

09:54 20/02/2019

Khoa Ngân hàng thông báo về thông tin tuyển dụng của BIDV chi nhánh Thống Nhất như sau: (Lưu ý: Chỉ dành cho sinh viên khoa Ngân hàng)