Thông tin tuyển dụng của Vietinbank tháng 4 năm 2019

10:28 05/04/2019

Khoa Ngân hàng thông báo về thông tin tuyển dụng của Ngân hàng Vietinbank cho hệ thống tháng 4 năm 2019 như sau:

Thông tin chi tiết