Thông tin về chương trình "Nhân viên tiềm năng Vietbank" năm 2018

09:30 17/09/2018

Khoa Ngân hàng thông báo về chương trình "Nhân viên tiềm năng" của Vietbank năm 2018:

https://media.zalo.me/detail/4435839132335529001?id=c2c2a01cbb5952070b48&pageId=4435839132335529001