Chi bộ khoa ngân hàng tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

16:40 18/09/2017

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, căn cứ vào Hướng dẫn số 127-HD/ĐU ngày 04 tháng 07 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Sáng ngày 06/09/2017, chi bộ Khoa Ngân hàng đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020  tại Phòng họp, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội chi bộ Khoa Ngân hàng đã thực hiện tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và rút ra các ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.

Chi bộ khoa Ngân hàng vui mừng được đón tiếp đồng chí Lý Hoàng Ánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đến dự và chỉ đạo đại hội. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, với không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở và tinh thần xây dựng, nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của chi bộ. Các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên chi bộ đã giúp đi đến thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020 sát với thực tế của chi bộ.

Đại hội chi bộ Khoa Ngân hàng cũng đã lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn để bầu vào Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí: 

-        Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Chi bộ

-        Đồng chí Nguyễn Trần Phúc – Phó Bí thư Chi bộ

-        Đồng chí Hồ Thị Ngọc Tuyền – Chi ủy viên

Nghị quyết  đại hội được thông qua vào lúc 11 giờ 35 phút,  ngày 06/09/2017 với nhiều chỉ tiêu về hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng viên, phát triển đảng, hoàn thành kế hoạch giảng dạy và định mức nghiên cứu khoa học.... Chi bộ cũng nhấn mạnh việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc thực hiện rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nghị quyết đã thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của đảng viên chi bộ cố gắng hoàn thành công tác lãnh đạo của chi bộ và nhiệm vụ Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tập thể khoa Ngân hàng “đã và đang là một trong những khoa chủ chốt, góp phần đưa Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu chung là Trường đại học đào tạo đa ngành khối kinh doanh quản lý, trong đó ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng là mũi nhọn”.

Một số hình ảnh của Đại hội: