Chương trình Tư vấn sinh viên chọn chuyên ngành "Chọn nghề nghiệp - Chọn tương lai"

13:49 13/04/2016

 - Giúp sinh viên khóa 30 – Đại học chính quy có thể tiếp cận, giao lưu và tìm hiểu về các ngành nghề trong thực tế tại các ngân hàng, doanh nghiệp hiện nay trước khi sinh viên quyết định chọn chuyên ngành phù hợp để theo học. 
   - Giới thiệu mục tiêu đào tạo, yêu cầu đầu ra và lợi thế đối với sinh viên theo học chuyên ngành Ngân hàng tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
*Đơn vị tổ chức: Ban chủ nhiệm khoa và Đoàn khoa Ngân hàng phối hợp tổ chức.
*Dành cho sinh viên các khóa 30 và khóa 31 (tham gia để định hướng trước).
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
1. Mục đích: 
   - Giúp sinh viên khóa 30 – Đại học chính quy có thể tiếp cận, giao lưu và tìm hiểu về các ngành nghề trong thực tế tại các ngân hàng, doanh nghiệp hiện nay trước khi sinh viên quyết định chọn chuyên ngành phù hợp để theo học. 
   - Giới thiệu mục tiêu đào tạo, yêu cầu đầu ra và lợi thế đối với sinh viên theo học chuyên ngành Ngân hàng tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
II. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN:
1.Thành phần tham gia:
   - Ban chủ nhiệm khoa Ngân hàng.
   - Khách mời làm việc tại các NHTM 
   - Sinh viên chính quy khóa 30 và khóa 31.
2. Địa điểm:
   - Giảng đường A001 – Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức).
3. Thời gian:
   - 18g00 đến 20g00 ngày 25/11/2015
III. NỘI DUNG DIỄN RA: 
   - Ban chủ nhiệm khoa chia sẻ mục tiêu đào tạo, tầm quan trọng trong việc đào tạo thế hệ sinh viên mảng Tài chính-Ngân hàng; dự báo nhu cầu tuyển dụng trong tương lại; lợi thế cạnh tranh khi sinh viên ra trường với bằng Ngân hàng của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.
   - Đại diện Ngân hàng NHTM chia sẻ nhu cầu tuyển dụng, những kĩ năng cần thiết đối với sinh viên và những thuận lợi-khó khăn khi sinh viên Ngân hàng nói chung và sinh viên khoa Ngân hàng nói riêng trong cơ hội việc làm và thăng tiến.
   - Cựu sinh viên Lê Thị Bích Hằng (nguyên Phó chủ tịch Hội sinh viên trường, chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Ngân hàng Quân đội) chia sẻ những thách thức mà mình trải qua trong quá trình xin việc và công tác tại Ngân hàng.
   - Dành tặng sinh viên tham dự: trọn bộ sách chuyên ngành Ngân hàng và hàng chục món quà khác... dành cho sinh viên may mắn.
Vui lòng đăng kí tham dự phía dưới và mang thẻ sinh viên khi tham dự để BTC xác nhận việc tham gia và cộng điểm rèn luyện cho sinh viên.
https://docs.google.com/forms/d/12NUaNovOnvUPTVVGvnBOaEe0Mb4DomqFqaPlVGxiuQI/viewform