Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập đợt 2 hệ chính quy năm 2019 - 2020

09:09 23/12/2019

Khoa Ngân hàng thông báo danh sách hướng dẫn báo cáo thực tập hệ chính quy đợt 2 năm học 2019 - 2020 như sau: